Hvem er jeg?

Mød psykologen

Mit navn er Anne Aagaard Seeberg, og det er mig, der er kvinden bag denne psykologpraksis.

“For every client, one needs to create a new therapy”.

Dette udsagn fra Irvin Yalom, en af psykologiens store tænkere, vækker genklang hos mig.

Samtidig har jeg også mine foretrukne psykoterapeutiske metoder, da der er god evidens for at brugen af en psykoterapeutisk metode i sig selv medvirker til en mere effektfuld terapi. For mig betyder ovenstående citat blot, at den psykoterapeutiske metode ikke kan stå alene.

Derfor laver jeg altid en indledende vurdering (i samråd med den enkelte) af, hvad det menneske, der træder ind ad min dør, har mest brug for, før den terapeutiske ramme sættes. Det mener jeg er essensen af høj psykologfaglighed.

Som udgangspunkt arbejder jeg ud fra en compassionfokuseret terapeutisk referenceramme.

Når jeg laver traumebehandling, benytter jeg som oftest EMDR-terapi, da evidensen for god effekt på enkelttraumeniveau er særlig høj ved denne metode. Det betyder, at har du haft en enkeltstående traumatisk oplevelse, det kunne være i forbindelse med en fødsel, så er sandsynligheden for at denne metode kan hjælpe, god.

Ved familie- og parsamtaler bygger mit fundament på emotionsfokuseret terapi og imagoterapi. Når vi går igennem store livsomvæltninger, som det for eksempel er at starte en familie sammen, er det helt naturligt, at der kan opstå bølgegang i parforholdet. Uanset hvor store eller små disse bølger er, er jeg klar til at hjælpe jer. Jeg er certificeret Parterapeut og har mange års erfaring med at lave parterapi.

Brug for at vide, at fagligheden er i orden?

Jeg er uddannet psykolog, autoriseret af Dansk Psykolognævn, videreuddannet til Specialpsykolog i Psykiatri, og i skrivende stund ved at ansøge om at få godkendt min videreuddannelse til Specialist i Psykoterapi. I tillæg hertil har jeg tre psykoterapeutiske efteruddannelser: En 2-årig efteruddannelse i Compassionfokuseret terapi, certificering i EMDR-traumeterapi, samt certificering som Imago-parterapeut. Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde.

Alle disse uddannelser og titler er i sig selv irrelevante, hvis den terapeutiske alliance mellem de to parter i terapirummet ikke er god, det er der forskningsmæssigt belæg for at sige. Derfor bestræber jeg mig på at evaluere med dig efter første møde. At få drøftet om vi er et godt match til at samarbejde om, at du eller I kan få det bedre. Det er en fair og ærlig sag, at vi ikke er et godt match for alle, og det bør vi tage alvorligt.

Det du på forhånd kan gøre i den forbindelse, er at søge lidt rundt på min hjemmeside, eller min Instagramprofil for at danne dig et indtryk af, hvem jeg er som psykolog, så du har en lidt bedre fornemmelse af, om du kan se dig selv være tryg ved at åbne op i terapi hos mig.

Ekspertviden kommer af at dygtiggøre sig og massevis af træning indenfor et område. Min uddannelse til Specialpsykolog i Psykiatri er din forsikring for, at mit faglige fundament er velfunderet, at du kan forvente et højt fagligt niveau med en solid generalistuddannelse bag mig, der hjælper mig til at være i stand til at udrede og diagnosticere alle former for psykiske lidelser og opdage, hvis der er tale om mere omfattende psykiatriske tilstande, som kræver behandling i psykiatrisk regi.

Hvem er jeg privat?

Personligt er familien et vigtigt omdrejningspunkt i mit liv. Jeg har en stor interesse for hele graviditets-, fødsels-, og efterfødselsområdet og driver ved siden af min psykologpraksis www.foedselspsykologen.dk og Instagramprofilen ”foedselspsykologen”. Privat er jeg gift og sammen med min mand har jeg fem børn i alderen 1 – 12 år, så der er nok at se til!

I min fritid er jeg passioneret omkring musik, løb og grønne smoothies, og jeg mener ganske enkelt livet er for kort til ikke at spise god chokolade! Allervigtigst for mig er dog, at meningen med tilværelsen findes i givende fællesskaber med andre, ingen psykoterapi kan stå alene.

Til sidst et stort og varmt hjerteligt velkommen. Jeg vil glæde mig til at lære dig at kende og værne om den ærefulde opgave det er at forsøge at hjælpe dig videre på din vej. Du er ikke alene.

Bonusinfo!

Min lidenskab for fødsler har ført mig til også at uddanne mig til doula. Der er færre ting, der er mere betydningsfulde end at kunne være med til at skabe rammen om en tryg fødsel for en kommende mor. Mit eget familieliv gør det vanskeligt at praktisere denne passion aktuelt, men jeg håber en dag at kunne kombinere min psykologfaglighed med doulagerningen for derigennem at kunne hjælpe den gruppe af kvinder, der kunne føle sig særligt hjulpet af at have en psykolog specialiseret i traumebehandling med til deres fødsel.

Fødselspsykolog Anne Aagaard Seeberg
Skal vi tale sammen?
Skriv til mig

Nogle gange befinder vi os der i livet, hvor vi har brug for psykologisk førstehjælp.

Der kan være livsbegivenheder, der udløser akut behov for hjælp, overgange til forskellige faser i løbet af livet, der bliver svære, eller tidligere oplevelser i livet, der bliver ved med at påvirke vores livsførelse negativt. Hvad end problemstillingen er, skaber vi lettere forandring, når vi ikke er alene om opgaven