Vælg dit forløb

Efterfødselssamtale

Efter en fødsel kan der være brug for en efterfødselssamtale. En efterfødselssamtale kan gøre hele forskellen på, om vi sidenhen udvikler f.eks. en fødselsdepression eller PTSD. En efterfødselssamtale hos mig er udformet som en psykologisk debriefing.

Hvad er en psykologisk debriefing?

Psykologisk debriefing er en metode til at hjælpe med at bearbejde svære følelser, der kan opstå, når vi har oplevet en dramatisk eller traumatisk situation. Normaltvist er det en metode krisepsykologer benytter til at hjælpe en gruppe af mennesker, der alle har oplevet den samme hændelse, da dette giver mulighed for at få fortalt om og blive bekendt med forskellige nuancer af samme situation.

Hos mig kan den psykologiske debriefing både omfatte den fødende og andre parter, som har taget del i fødslen (f.eks. en partner), men det er også fuldt ud muligt at lave debriefing uden øvrige parter, hvis du ikke har behov for at have andre involverede.

Hvordan foregår en efterfødselssamtale hos mig?

En efterfødselssamtale er ikke terapi.
Efterfødselssamtalen tager udgangspunkt i en struktureret samtale, der består af forskellige faser, som hjælper dig til at få et klarere overblik over hændelsesforløbet i din fødsel, skabe bedre forståelse for dine egne tanker og reaktioner, både i situationen og efterfølgende, bearbejde svære følelser, og hjælpe dig med at afværge psykiske problemer efterfølgende.

Det er velkendt, at en dramatisk eller traumatisk fødsel øger risikoen for efterfølgende psykiske lidelser, såsom fødselsdepression eller fødselsrelateret PTSD. Efterfødselssamtalen vil også give dig oplysninger om normale reaktioner på traumatiske hændelser, og specifikke råd til håndtering af disse.

Jeg vil også hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt din aktuelle psykiske tilstand udvikler sig i uhensigtsmæssig retning, og hvorvidt du eventuelt har ret til yderligere hjælp.

Værd at vide

Vær opmærksom på, at en udefra set “normal” fødsel godt kan opleves som traumatisk af den fødende, lige så vel som en objektivt set dramatisk fødsel kan opleves neutralt. Din oplevelse af fødslen er afgørende for, hvorvidt der er tale om en traumatisk begivenhed, som kan medføre efterfølgende psykiske udfordringer.

Er du i tvivl om en efterfødselssamtale er det rette for dig?

Der er meget at gøre, når du får taget tingene i opløbet. Ikke desto mindre kan en psykologisk debriefing af en fødsel, der har fundet sted for længere tid siden stadig være givet godt ud, hvis fødslen fortsat fylder for dig på en uhensigtsmæssig måde. De henvendelser jeg får, er ofte fra kvinder, der tidligere har haft svære fødselsforløb, uanset om fødslen objektivt set var kompliceret eller ej, som nu ønsker en ny graviditet, eller allerede er gravide igen, men er bekymrede, fordi den tidligere fødsel spøger. Det er helt naturligt, at en tidligere svær fødsel kan medføre bekymringstendens eller tristhed ved påbegyndelsen af en ny graviditet, men det er en god ide at få det bearbejdet, så en tidligere dårlig oplevelse ikke overskygger den nye graviditet.

En efterfødselssamtale er også for dig, der ikke oplever et behov for at gå i terapi ved psykolog, men som bare gerne vil have din fødsel gennemgået, bevidnet og “sat på plads” i fællesskab med en fagperson, der arbejder professionelt på området. Lidt som du måske ville opsøge en fysioterapeut til at genoptræne et knæ eller din bækkenbund!

Vigtigt! Psykologisk debriefing er til gengæld ikke for dig, der oplever stærkt ubehag ved tanken om at skulle gennemgå forudgående fødsel med en professionel. Hvis andre velment lægger pres på, for at du skal opsøge professionel hjælp, men du selv får det skidt ved tanken, så er du bedst tjent med ikke at gå videre med en debriefing lige nu. Dit nervesystem er muligvis i forvejen på overarbejde, og har ikke brug for ekstraopgaver. Det kan være, der kommer en åbning senere for en professionel efterfødselssamtale, når der er faldet mere ro på, eller at dit system selv klarer at bearbejde hændelsen. Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at kontakte undertegnede for en vurdering.

Din sikkerhed for at kvaliteten af samtalen er i orden?

Som klinisk psykolog har jeg i mange år lavet psykologisk debriefing som en del af psykiatriens kriseterapeutiske beredskab. Da jeg begyndte at benytte denne metode i efterfødselssamtalen, blev jeg bevidst om, hvor virkningsfuld debriefing er i forbindelse med en fødsel. Vi kan alle have brug for at få bevidnet vores proces, og her er et værktøj til at gøre det, uden at gøre brug af psykoterapi. Det vigtige er, at debriefing kun udføres, når du selv har et ønske om at tale hændelsen igennem og at den udføres af fagligt kompetente klinikere med erfaring i at udføre debriefing.

Stadig usikker på, om du er målgruppe?
Du er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål.

Efterfødselssamtale

Hvad siger andre?

“Jeg havde et stort behov for at få talt fødslen igennem, da jeg lige havde født. At kunne gøre det i et trygt rum med en, der systematisk tog mig igennem alle nuancerne i fødslen, på en omsorgsfuld og fokuseret måde, har været en helende oplevelse for mig. Jeg er overbevist om, at det har været medvirkende til, at jeg ikke har fået en fødselsdepression. Jeg vil opfordre alle nybagte mødre til at besøge Anne!”

Fødselspsykolog i Kolding
Skal vi tale sammen?
Skriv til mig

Nogle gange befinder vi os der i livet, hvor vi har brug for psykologisk førstehjælp.

Der kan være livsbegivenheder, der udløser akut behov for hjælp, overgange til forskellige faser i løbet af livet, der bliver svære, eller tidligere oplevelser i livet, der bliver ved med at påvirke vores livsførelse negativt. Hvad end problemstillingen er, skaber vi lettere forandring, når vi ikke er alene om opgaven.